CAT   |   CAST   
         Ubach S.A. | Tel. 933 006 389 |
 
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
   
Política de privadesa
Les dades identificatives i personals proporcionats en el marc del present lloc Web, via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels corresponents fitxers dels quals és titular Ubach, S.A.

Ubach, S.A. com responsable dels fitxers es compromet a complir l'obligació de secret respecte dels continguts. Així mateix, el titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemats a la base de dades de Ubach, S.A. Aquests dretas podran ser exercitats adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades a través de qualsevol mitjà de comunicació enfront de:

Ubach, S.A.
c/ Marià Aguiló, 38
08005 Barcelona
E-mail: ubach@ubach.cat


En el cas que es realitzés una cessió a tercers de dades personals dels usuaris, serà degudament notificada als interessats informant sobre la identitat dels destinataris de la cessió i de la finalitat amb la qual van a ser tractades les seves dades.

Ubach, S.A. es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d'un canvi legislatiu o de modificació de la política de privadesa. Si es produís alguna modificació, la informació serà publicada en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual en matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s'accedeix al lloc web.
 
 
           Copyright 2007 © Ubach SA. | |  
       
       
Afegir a preferits E-mail Mapa Web